Towarzystwo Przyjaciół Rudnej zostało założone w 2006 r. Członkowie Towarzystwa chcą być inicjatorami i organizatorami znaczących w Rudnej i Gminie imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych. Jest to stowarzyszenie osób interesujących się nie tylko przeszłością ale także teraźniejszością i przyszłościa Rudnej i Gminy. Chcą promować swoją miejscowość w Gminie, regionie i poza granicami kraju, wydawać publikacje dotyczące historii i teraźniejszości Rudnej. 

Die Gesellschaft der Freunde von Rudna wurde 2006 gegründet und versteht sich als eine Vereinigung von Menschen, die sich sowohl für die Vergangenkeit als auch für die Gegenwart und Zukunft von Rudna interessieren. Wir haben Absicht, unseren Ort und Gemeinde im Region, Land und Ausland zu fördern. Wir veröffentlichen die Artikel und Büchlein über die Geschichte von Rudna, bereiten zyklische Ausstellungen vor. Wir möchten Initiatoren und Organisatore von vielen Kultur-, Kunst- und Sportveranstaltungen in unserer Lokalumgebung sein. Wir wollen uns daran aktiv beteiligen, dass Rudna und unsere Gemeinde ein neues Gesicht erhält. Wir streben es an, dass unser Beitrag bei der Verwaltung von Rudna hilft und zur Verwirklichung unserer Ziele führt.

 

Cele Towarzystwa według Statutu:


- rozwój i promocja Rudnej i Gminy w regionie, Polsce i za granicą;
- popularyzowanie historii Rudnej i Gminy;
- działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim;
- współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi;
- wspieranie, inicjowanie, organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych celem integracji lokalnej społeczności;
- propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturlanego;
- upowszechnianie idei samorządowej;
- kształtowanie postaw społecznie aktywnych i ukierunkowanych na pracę w lokalnym i regionalnym środowisku;
- działanie na rzecz integracji środowiska wsi i gminy;
- współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji lokalnych oraz postaw patriotycznych