WYSTAWY


marzec 2007 - wystawa dotycząca historii i teraźniejszości Rudnej pt." Rudna znana i nieznana"
maj 2007         - wystawa zdjęć i dyplomów zespołu folklorystycznego " Rudniczanie"
listopad 2007   - wystawa fotograficzna pt. " Powrót do korzeni"
kwiecień 2008   - wystawa  "Zabytki gminy Rudna w wierszu i grafice"
listopad  2008  - wystawa fotografii z okresu powojennej Rudnej z lat 1945-1970 pt. " Ocalmy od zapomnienia"
kwiecień 2009  - wystawa akwareli obiektów zabytkowych Gminy Rudna pt." Sielskie pejzaże -  studium przemijania" autorstwa p. Stanisława Łękowskiego ( inicjatorami wystawy są: Towarzystwo Przyjaciół Rudnej oraz Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Edukacji z Lubina)

 

PUBLIKACJE


Towarzystwo Przyjaciół Rudnej wydaje zeszyty "Rudna wczoraj dziś jutro". Jak sama nazwa wskazuje, zamieszczać w nich będziemy różnorodne teksty dotyczące nie tylko Rudnej, ale także innych miejscowości naszej Gminy. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas tematy przybliżą Państwu historię naszych terenów oraz życie i zwyczaje byłych mieszkańców. Nie będziemy omijać też współczesnej problematyki, ponadto sięgniemy myśląw przyszłość. Osoby zainteresowane tworzeniem i wydawaniem powyższych zeszytów prosimy o kontakt.


Staraniem Towarzystwa ukazały się dotychczas następujące zeszyty:

Zeszyt nr 1 - lipiec 2006            "Historia szkolnictwa w Rudnej do 1945r."
Zeszyt nr 2 - sierpień 2006        "Z dawnych dziejów Rudnej - o cechach"
Zeszyt nr 3 - wrzesień 2006       "Rudna i kolej"
Zeszyt nr 4 - październik 2006   "Piszę, bo lubię"
Zeszyt nr 5 - maj 2007              "Rudniczanie"
Zeszyt nr 6 - listopad 2007        "Patronka Rudnej - św. Katarzyna Aleksandryjska"
Zeszyt nr 7 - listopad 2008        "Historia powojennego szkolnictwa w Rudnej w latach 1945-1970"