Zarząd Towarzystwa Przyjaciól Rudnej:


Prezes – p. Danuta Adamska
Wiceprezes – p. Beata Bybel
Sekretarz – p. Jadwiga Taczańska
Skarbnik – p. Anna Glinkowska
Członek – p. Beata Siwak